Topluluklar Topluluk Tanıtımları Etkinlikler Yazılar ve Görüşmeler Duyurular Yayın Kurulu Ana Sayfa Dergiler
Mayıs-Haziran '04 sayı:3

Topluluklarımız

TOPLULUK TANITIMLARI

DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI TOPLULUĞU

1986 yılından bu yana topluluğumuz bazen bir rutini tekrarlayarak bazen daha motive ve hızlı bugünlere geldi.

Aslında 1976lara kadar organik bir devamlılığı olan topluluk 1980de kesintiye uğramış, ardından doğa sever dağcıların bir araya gelerek kıt imkanlarda ilerledikleri bir topluluk olmuş. Peki neydi onları ve bizi bugün bir araya getiren şey? Tırmanma, insanın doğaya yaklaşması, şehirden kaçış, kendini tanıma, varoluşunu anlamlandırma… Listeyi uzatabiliriz. Her kişinin toplulukta bulunma nedeni farklı öznellikler içeriyor. Son yıllarda insanların dağcılığa başlamasında yüzlerce neden olabiliyor. Buna rağmen dağcılık ilgi patlamasıyla yoğun bir kitle tarafından yapılmaya başlanmış ancak batıdakine benzer niteliksel bir sıçrama yaşanamamıştır.

Bizde tırmanarak varolan bir topluluğuz. Topluluk verdiği eğitimlerle zaman içerisinde yüzlerce sporcunun sadece doğa ile tanışmasını değil birer tırmanıcı olmasını gerçekleştirmiştir. Topluluğumuz, bugün Türkiye dağcılığında yapılan önemli tırmanışlarda açılan yeni rota ve ilk tırmanışlarda saygın bir yere sahiptir. Şu an Merkez ve Beytepe Kampusü’nde toplam 100’ün üzerinde üyesi bulunan topluluğumuza üniversitemiz öğrencisi olan herkes üye olabilir. Teorik ve pratik olarak yapılan çalışmalarda yürüyüş, malzeme, tırmanış, ilk yardım teknikleri vb konular işlenir. Teorik eğitim her Cuma 18:00-19:00 arası Merkez Kampüs’te Tıp Fakültesi Beyaz Amfi’de yapılır. Pratik çalışmalar ise her hafta sonu gidilen etkinliklerle gerçekleştirilir. Eğitimde gereken malzemelerin çoğu topluluk tarafından sağlanır. Ancak bir yılın sonunda dağcılığa devem edilecekse gerekli malzemelerin alınması gerekir. Eğitim çalışmaları Ekim ayı sonunda başladığından bu tarihten sonra üye almıyoruz. Derslerin önemi büyük olduğundan derslere devam mecburiyeti vardır. Eğitim almış üye daha tecrübelilerle dağa gider, dağcılığını ilerletir. Hatta bazıları buna yaşam boyu devam eder.

HÜMAK (Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu)

(HÜMAK), 1988 yılında H.Ü. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve araştırma görevlilerinden oluşan bir grubun mesleki açıdan yakın oldukları bu konuyu üniversite ve Türkiye genelinde yaygınlaştırma fikrinden doğmuştur. Topluluğumuz mağaracılığın çok yönlü bir aktivite olduğunun bilincinde ve her yönü ile eşit olarak ilgilenme arzusunda yıllardır birçok araştırma ve eğitim faaliyet düzenlemektedir. Yerin altındaki muhteşem oluşumları görmek isteyenler, kendi sınırlarını keşfetmek isteyen ve enderine ulaşmaya çalışanlar, bilimsel çalışmalarını mağaralardan topladıkları verilerle desteklemek ve güçlendirmek isteyenler, mağaralarda bulunan yapıları fotoğraflamak isteyenler, mağaraların oluşumu ve çevresel ortamların tarihsel gelişimini merak edenler, kısaca mağaracılığı mümkün olan en geniş perspektifte değerlendirebilen üyelerden oluşmaktadır.

Topluluğumuz her sene ilk dönem yeni üyelerine mağara oluşumları, yapıları ve bunların korunması, yatay mağaracılık ve mağaracılığın riskleri, ilkyardım ve mağaracılık etiği konusunda bilgilendirmekte veya mağaralara yapılan faaliyetlerle bu bilgilerin pratikte uygulanmasını sağlamaktadır. İkinci dönem başlayan SRT(Single RopeTechnique) eğitimleri ve dikey mağaracılık teknikleri hakkında verilen bilgiler üyelerimizi dikey mağaralara hazırlar ve ardından Beytepe Spor Salonu, Ankara Hüseyin Gazi Dağı ve dikey mağaralara yapılan faaliyetlerle bu bilgiler pratiğe dökülerek temel mağaracılık eğitimi tamamlanır. Ayrıca, mağaracılığı Türkiye'de ve Üniversitemizde tanıtmak amacı ile her sene tanıtım masaları, sunumlar ve dia gösterileri düzenlenir.Bu etkinliklerin duyuruları H.Ü. Duyuru panoları ve HÜMAK web sitesinde ((http://www.humak.hacettepe.edu.tr/) duyurulur.

Topluluğumuz üyeleri ile iletişimi her hafta merkez kampuste yapılan toplantılarla [Her cuma saat 18:30'da H.Ü. Merkez Kampüsü, Tıp Fakültesi Binası 62-03 numaralı sınıf] ve e-posta listesi (http://groups.yahoo.com/group/Humak/) aracılığı ile sürdürmektedir. Bu toplantılarda sene başında yapılan faaliyet planı duyurulur, tanıtım ve eğitim ile ilgili konular organize edilir ve teorik eğitimler verilir.

HÜPDAT(PSİKOLOJİK DANIŞMA TOPLULUĞU)

Biz; kısa adı HÜPDAT olan Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu’yuz. Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri tarafından kurulan topluluğumuz aramıza katılmak isteyen herkese açıktır.
Amacımız; dinlendirici, eğitici, boş zamanları değerlendirmeye yönelik faaliyetler düzenleyerek sosyal, kültürel ve akademik gelişmemizi desteklemektir. Bu etkinlikler aracılığıyla üniversite yaşamımızın kalitesini artırmayı hedeflemekteyiz.
Üyelik işlemleri haftalık toplantılarımızda, yıl içinde açtığımız, standlarda, düzenlediğimiz etkinlikler öncesinde yapılmaktadır.
Her pazartesi 16:16’da Yıldız Amfi M1’de toplanıyoruz. Sizleri de aramıza bakleriz. İrtibat: www.hupdat.hacettepe.edu.tr

MATEMATİK TOPLULUĞU

Matematik Topluluğu, 2000 yılında kurulmuş, tamamını Matematik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu bir topluluktur. Bu oluşum, kişilerin sorumluluk alarak matematik okumalarının yanında matematikçi olma vasıflarını tamamlayan bir bütündür. Mezun olunduğunda açıkta kalan bir birey değil, kendi vasıflarını ve onları kullanmayı bilen, iletişim kurabilen, problem çözebilen, ekip çalışmasıyla, geliştirilen projeleri başarıyla gerçekleştiren vasıflı ve toplumda etkin birer birey olmayı başaran bütünüyle yenilikçi bir oluşumdur. Asla kapıyı gösteren değil, eski üyelerin teşvikiyle kişinin kendisinin hangi doğru kapıdan, ne şartlarda gireceğini kendisinin belirlediği ve kendi gelişimini sağladığı bir ortamdır. Matematik Topluluğu tüm matematik öğrencileri için vardır ve kişi içinde bulunduğumuz bu ortamda, topluluk dışından her düşüncesini özgürce dile getirebilir ancak bu fikirleri sağlıklı bir sonuca ulaşamaz yada topluluk ortamı içine girerek bu düşüncelerini tüm matematik bölümüne karşı sağlıklı ve planlı bir çalışmayla yerine getirme şansı elde eder. İnsan çevresiyle iletişime girmeden, bulunduğu ortamdan başka ortamlara sıçrayamadan, gözlemeden ve çalışmadan sağlıklı fikir edinemez, bilinçlenemez. Adı Matematik olan bu topluluk yalnız ve yalnız hepimiz için, kişi farkı gözetmeksizin öğrencilerin yararına faaliyetlerde bulunan bir topluluktur.
Her oluşumun sahip olduğu gibi Matematik Topluluğu’nun da bir misyonu vardır; üniversitede matematik ile ilgilenenleri, bu ilgileri tek taraflı kalanları, matematiği bir ders değil bir yaşam biçimi olarak görenleri, matematiği okumak, araştırmak ve geliştirmek isteyenleri aynı çatı altında, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini pekiştirerek toplamaktır. İrtibat:www.mathclub.hacettepe.edu.tr

MÜZİK VE OYUN DENEME TOPLULUĞU
Topluluk, kendi kültürel değerlerimizin bilimsel temellere dayalı olarak geliştirilmesi ve sanatsal sunularda kullanılması ilkesini benimsemiştir. Ses, oyun ve çalgı alanlarında eğitim veren topluluğumuz deneme çalışmalarında, Anadolu insanının yaşam değerlerini ve duygularını çeşitli konular (hoşgörü, dostluk, özlem, tutku, masal vb.) belirleyerek, müzik ve oyun bütünleşmesiyle sahneye koymaktır.
Topluluğumuz, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Fakültesi’ne bağlı olarak Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünde, Müzikoloji Koordinatörlüğü Başkanlığına atanan Cemil Demir Sipahi tarafından kurulmuştur. 1982-1984 yılları arasında çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Müzikoloji Başkanlığında sürdürmüştür. 1984 yılından sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Türk Halk Müziği olarak bağlanmış ve çalışmalarını bu kurum içinde yürütmektedir. 2003 yılından itibaren Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak sürdürmektedir.
SES ÜNİTESİ: Ses eğitimi aşamaları; temel ses eğitimi ve uygulaması,seslendirme eğitimi ve uygulaması, konser korosu ve solist eğitimi biçimindedir.
ÇALGI ÜNİTESİ:Temel eğitiminden solist ve saz eğitimine kadar uzanan değişik yoğunluktaki ders programlarını içerir.Türk müziğinde kullanılan telli çalgılar, ritim çalgıları, nefesli çalgılar, yaylı çalgılar eğitimi verilmektedir.
OYUN ÜNİTESİ:Eğitime katılan öğrencilerin, oyun kavramı, bedensel anlatım, koreografi, ritim konularında bilgi ve becerilerini arttırmaları amaçlanmıştır.
MÜZİK SANATI ÜNİTESİ:Müzik sanatı ve bilim, müzik kültürü ve zaman ilişkileri ile insan ve müzik arasındaki bağları değerlendirir. Müzik hakkında ileri sürülen görüşler tartışılır. Kişiye dinleme becerisi kazandırmak, müzikteki renk, dil örgüsü, beste kavramlarını ve dinleme yöntemlerini kazandırmak esastır. İrtibat: www.modent.hacettepe.edu.tr

ORİENTEERİNG TOPLULUĞU

Herkese merhaba, eğer orienteering’in ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız her pazartesi saat 17:00’ de Yer Bilimleri Binası Y3-10 nolu sınıfta buluşuyoruz.

PSİKOLOJİ TOPLULUĞU

Topluluk olarak psikoloji ile ilgili akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerle, psikolojiye ilgi duyan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Temel amacımız, üyelerimizle birlikte alanla ilgili popüler konuları akademik formatın dışında ancak yine bilimsel bir kaygıyla tartışmaya çalışmaktır. Ayrıca, üyelerimizin bu ortak amaca hizmet edebilecek bireysel projelerini topluluk bünyesinde elverişli bir ortamda gerçekleştirebilmelerini sağlamaya büyük önem vermekteyiz.
Topluluğu üye kayıtları sırasında yapılan organizasyonlar sırasında açtığımız topluluk standlarında ve Psikoloji Bölümü Öğrenci Çalışma Odası’nda yapılmaktadır. İrtibat: hu_psi_topluluk@yahoogroups.com

TURİZM VE REHBERLİK TOPLULUĞU 1) 5 Mart 2004 Cuma günü "Turizm ve Çevre" konulu seminer
2) 2 Nisan 2004 Cuma günü "Otellerin Turizm Sektöründeki Önemi" konulu seminer
3) 7 Mayıs 2004 Cuma günü "Turizm Sektöründe İşgücü ve Kariyer Planlaması" konulu seminer
İrtibat: Gürhan Öner (Topluluk Başkanı) gurhanoner@yahoo.com

TÜRK HALK BİLİMİ TOPLULUĞU

Halk bilimini ve bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmayı, Türk halk kültürünün sözlü, yazılı ve görsel materyallerini derlemeyi, değerlendirmeyi ve Hacettepe Üniversitesi bünyesinde uygulamalı halk bilimi müzesi oluşturmayı araştırma ve inceleme gezileri düzenlemeyi amaçlamaktadır. Topluluğumuz bugüne kadar Türk halk bilimi araştırmaları kolokyumu, halk bilimi sergisi, araştırma gezileri gibi etkinliklerde bulunmuştur. THB topluluğu Mayıs ayı içerisinde "Geleneksel Hıdır Ellez Şenliği" düzenleyecektir. İletişim:2978150, ozkul@hacettepe.edu.tr THB Dokümantasyon Necdet Sançar İhtisas Kitaplığı Edebiyat Fakültesi Beytepe.

TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLULUĞU

Üniversitemiz Türk Sanat Müziği Korosu 4 Nisan 1964 yılında o zamanlar öğrenci olan Nazım Şuvağ, Erol Belgin, Şafak Şahlan, Hasan Ünal ve Ümit Güvenatam tarafından kuruldu.
40. kuruluş yılını kutladığımız koromuzdan yetişen öğrencilerimize, boş zamanlarını değerlendirirken öz müziğimizi sevme ve dinleme zevki aşılanmakta, önemli bir basamak olan bu kurumdan yetişen değerli sanatçılar, sanat kuruluşlarında önemli görevler üstlenmektedirler.
40 yıllık bu serüvende görev alan değerli sanatçılarımıza, sevgili öğrencilerimize ve koromuza destek olan Üniversitemiz yöneticilerine sonsuz şükranlarımızla… Akademik Danışman: Dr. Nazım Şuvağ 0(312) 431 44 12 Başkan: E. Ulaş Erdem İrtibat: e_ulaserdem@yahoo.com